soireelamot_banner_hvb_juni2017_zntekst.jpg

In september en oktober 2017 richt Soirée Lamot, 500 jaar na diens overlijden, alle aandacht op de humanist, jurist en mecenas Hiëronymus van Busleyden. Van zijn universitaire studies tot de oprichting van het Drietalencollege, de postume vervulling van zijn grote droom. Van zijn gelegenheidsverzen tot het statige Hof van Busleyden als spil in een humanistisch netwerk.