bruikleen2.jpg

Bruikleenaanvragen

De collectie van Musea & Erfgoed Mechelen bestaat uit meer dan 10.000 objecten en is erg divers: van wandtapijten tot schilderijen en van archeologische vondsten tot beeldhouwwerken. Om de zichtbaarheid van deze rijke collectie te vergroten zetten we niet enkel in op eigen tentoonstellingen en projecten, maar ook op uitgaande bruiklenen naar andere musea en instellingen. Het team Collectiebeheer toetst elke aanvraag af aan inhoudelijke en technische criteria.
 

Alle bruikleenaanvragen dienen per post gericht te worden aan Musea & Erfgoed Mechelen en moeten vergezeld worden van een Facility Report:

Musea & Erfgoed Mechelen
t.a.v. Mevr. Anouk Stulens
Brouwerijgebouw Lamot
Van Beethovenstraat 8-10
2800 Mechelen
 
Bruikleenverantwoordelijke:
Liesbeth De Ridder
015 29 49 16